Γασσάν Καναφάνι

46 χρόνια από τη δολοφονία του

Πανελλαδικός Αντιπολεμικός Κινηματικός Συντονισμός

Ή με το ΝΑΤΟ ή με την Ειρήνη

/
Στις 11-12 Ιουλίου συνέρχεται στις Βρυξέλλες…
Σκέψεις και προτάσεις για την κατάσταση στην Αριστερά